Malice
prev.
play.
mark.
next.

:24:01
Ovo traje veæ tri sata.
:24:03
Zamolimga da se stiša.
:24:05
Ne. Neæu da se pravi
problem od ovoga.

:24:09
Ako ne možeš da spavaš...
:24:16
Misliš da nas je èuo?
:24:18
Nadam se.
:24:21
- Gde æeš?
- U kupatilo.

:24:31
Znam zašto takvi kao ti
postaju doktori.

:24:36
- Nije ono što ti
misliš. - Stvarno?

:24:38
Ja mislim da je to zbog
para i golih žena.

:24:43
Ipak jeste ono što
ti misliš.

:24:51
Hej, lakše s tim.
:24:53
Nismo još gotovi.
:24:55
Ja sam imun na alkohol.
:24:58
To æemo tek da vidimo.
:25:09
Trejsi?
:25:18
Dobro si?
:25:24
Jesam. Evo me.
:25:36
Za trenutak sam se
zabrinuo.

:25:38
Dobro mi je.
:25:49
Hajde u krevet.

prev.
next.