Malice
prev.
play.
mark.
next.

:25:09
Trejsi?
:25:18
Dobro si?
:25:24
Jesam. Evo me.
:25:36
Za trenutak sam se
zabrinuo.

:25:38
Dobro mi je.
:25:49
Hajde u krevet.
:26:17
Hej, hej. Morao bi i ti da
poèneš sa trèanjem, stari èoveèe!

:26:20
Šest milja dnevno
radi zdravlja.

:26:23
- Hoæeš kafu?
- Ne.

:26:25
Nikad ne pijem kafu ujutru.
Trejsi, dobro si?

:26:28
Jesam.
:26:30
Idem pod tuš, pa u bolnicu.
Vidimo se kasnije.

:26:53
- Sigurno nije zvala da otkaže razgovor?
- Ne. Štaviše, juèe sam je podsetila..


prev.
next.