Malice
prev.
play.
mark.
next.

:26:17
Hej, hej. Morao bi i ti da
poèneš sa trèanjem, stari èoveèe!

:26:20
Šest milja dnevno
radi zdravlja.

:26:23
- Hoæeš kafu?
- Ne.

:26:25
Nikad ne pijem kafu ujutru.
Trejsi, dobro si?

:26:28
Jesam.
:26:30
Idem pod tuš, pa u bolnicu.
Vidimo se kasnije.

:26:53
- Sigurno nije zvala da otkaže razgovor?
- Ne. Štaviše, juèe sam je podsetila..

:27:00
- Zvali ste danas?
- Stalno dobijam sekretaricu.

:27:05
Nema nikog. - Kod kuæe je ona.
Samo izbegava razgovor.

:27:30
Pola?
:27:46
Pola?

prev.
next.