Malice
prev.
play.
mark.
next.

:29:14
Moraæeš da daš
izjavu.

:29:21
Endi?
:29:28
Da ti prièam o mom prvom
susretu sa lešom?

:29:32
Ne.
:29:34
Bio sam na prvoj
godini studija.

:29:37
Demonstrator testerom poène
da reže glavu leša.

:29:41
Ljudi istrèavaju, padaju u
nesvest, zlo im je...

:29:45
Meni to nije smetalo.
:29:49
Sjajna prièa, Džed...
:29:50
Dobro, od tada mi
ne prija dinja, ali...

:29:56
Preboleæeš ti to.
:30:07
Stenli, ko je taj
na zadnjoj liniji?

:30:10
Neki Levil.
Rezerva.

:30:13
Gde je Krakovski?
:30:15
Nije prošao
test urina.

:30:19
To me nervira.
:30:22
Za milion dolara ne može
da se skine sa koke.

:30:27
Ja bih desnu ruku dao
za te pare.

:30:30
A nemam ni za majstore.
:30:34
- Bi li zaista?
- Šta?

:30:37
Dao desnu ruku
za milion dolara?

:30:42
Misliš, bukvalno?
:30:44
Da.
:30:47
Ne ni celu ruku...
Recimo...

:30:49
Jedan prst.
:30:52
Jedan prst?
Za jedan milion dolara?

:30:55
Tako je.
:30:56
Èudnog li razgovora.
:30:59
Operativnim putem.
Do korena.


prev.
next.