Malice
prev.
play.
mark.
next.

:36:03
Izvini zbog svega.
Sad si slobodan.

:36:09
Endi?
:36:13
Gospodine Sefian?
:36:20
Vaša supruga je hitno
prevezena u bolnicu.

:36:24
- Pritisak?
- 93 sa 67.

:36:28
- Puls?
- 86.

:36:30
- Kritièno odbrojavanje?
- 27.

:36:31
Džed... jesi li video ovo?
:36:38
Èetvrta ili peta nedelja.
:36:43
Trudna je?
:36:45
Operacija æe da
izazove prekid trudnoæe.

:36:59
Doktore, spremni smo.
:37:05
Doktore Hil?
:37:11
U redu, poèinjemo.
:37:17
Skalpel.
:37:18
Skalpel.
:37:30
- Gospodine Sefian?
- Šta mi je sa ženom?

:37:32
Ima unutrašnje krvarenje.
:37:34
Dr. Hil æe vam objasniti
kad se stanje stabilizuje.

:37:37
Da li je pri svesti?
:37:39
Žao mi je, gospodine Sefian.
To je sve što znam.

:37:49
Samo još jednu proveru
i gotovi smo. Sisaljku

:37:54
Sisaljku.

prev.
next.