Malice
prev.
play.
mark.
next.

:35:01
Ah...
:35:15
Hitna pomoæ,
izvolite...

:35:18
Ovde je, ako dozvoliš,
smešten rameni zglob.

:35:21
OK?
:35:23
Ako crkne, ni kosu
ne možeš da poèešljaš.

:35:29
To ti stalno pišti. Šta si
ti? Trgovac drogom?

:35:33
Moglo bi se reæi.
:35:35
- Stenli?
:35:43
Reci.. - Unutrašnje
krvarenje, jajnik.

:35:48
- Tip krvi?
- AB negativan.

:35:50
Ponestaje nam. Nazovi ostale klinike.
:35:54
Treba nam davaoc.
:36:03
Izvini zbog svega.
Sad si slobodan.

:36:09
Endi?
:36:13
Gospodine Sefian?
:36:20
Vaša supruga je hitno
prevezena u bolnicu.

:36:24
- Pritisak?
- 93 sa 67.

:36:28
- Puls?
- 86.

:36:30
- Kritièno odbrojavanje?
- 27.

:36:31
Džed... jesi li video ovo?
:36:38
Èetvrta ili peta nedelja.
:36:43
Trudna je?
:36:45
Operacija æe da
izazove prekid trudnoæe.

:36:59
Doktore, spremni smo.

prev.
next.