Malice
prev.
play.
mark.
next.

:34:00
- Jesi!
- Bar ne stradaju prolaznici.

:34:06
- Oh!
:34:10
Predivno!
:34:16
Endi?
:34:19
Endi!
:34:22
Oh...! Endi!
:35:01
Ah...
:35:15
Hitna pomoæ,
izvolite...

:35:18
Ovde je, ako dozvoliš,
smešten rameni zglob.

:35:21
OK?
:35:23
Ako crkne, ni kosu
ne možeš da poèešljaš.

:35:29
To ti stalno pišti. Šta si
ti? Trgovac drogom?

:35:33
Moglo bi se reæi.
:35:35
- Stenli?
:35:43
Reci.. - Unutrašnje
krvarenje, jajnik.

:35:48
- Tip krvi?
- AB negativan.

:35:50
Ponestaje nam. Nazovi ostale klinike.
:35:54
Treba nam davaoc.

prev.
next.