Malice
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
- Nije došla na razgovor.
- I zato si išao kod nje?

:33:03
Da! Bila je neodgovorna...
:33:07
- Koja ti je krvna grupa?
- O pozitivna.

:33:09
Ista kao i napadaèeva.
:33:12
Dana, ovo je ludost!
:33:15
Nikoga nikada nisam
povredio.

:33:18
Verujem da ti nisi onaj
koga tražimo.

:33:23
Hvala.
:33:27
Moraš nešto da mi uèiniš.
:33:29
To je èista formalnost,
ali moram.

:33:33
Šta to?
:33:34
Treba da daš spermu na
analizu, za poreðenje.

:33:39
Neverovatno.
:33:41
To je prosto, kratko traje
i tako æemo biti sigurni.

:33:46
Šta ako odbijem?
:33:50
Imaceš priliku da
probaš moje lisice.

:33:58
- Prokletstvo!
- Bolja si.

:34:00
- Jesi!
- Bar ne stradaju prolaznici.

:34:06
- Oh!
:34:10
Predivno!
:34:16
Endi?
:34:19
Endi!
:34:22
Oh...! Endi!

prev.
next.