Malice
prev.
play.
mark.
next.

:32:08
Imaš li malo vremena?
:32:09
Naravno.
:32:16
Treba da sedneš.
:32:19
Treba da pojasnimo
neke stvari.

:32:22
Koje?
:32:26
Pola Bels je bila u tri
navrata kod tebe? Je li tako?

:32:29
- Tako je.
- Trebalo je i èervrti, ali...

:32:32
O èemu se radi?
:32:34
Sinoæ je naðena zemlja iz tvog
dvorišta na njenom tepihu.

:32:39
Rekao sam ti veæ da sam
ulazio kod nje.

:32:42
Ista zemlja je naðena
i kod druge žrtve, Bridžet Keli.

:32:45
Bridžet je bila kod mene
da uzme preporuke.

:32:49
Jesam li ja to osumnjièen, Dana?
Jebeno osumnjièen?

:32:53
Sve tri žrtve su se pre
napada videle s tobom.

:32:57
Ja sam, zaboga našao Polu!
:32:59
Zašto si išao kod nje?
:33:01
- Nije došla na razgovor.
- I zato si išao kod nje?

:33:03
Da! Bila je neodgovorna...
:33:07
- Koja ti je krvna grupa?
- O pozitivna.

:33:09
Ista kao i napadaèeva.
:33:12
Dana, ovo je ludost!
:33:15
Nikoga nikada nisam
povredio.

:33:18
Verujem da ti nisi onaj
koga tražimo.

:33:23
Hvala.
:33:27
Moraš nešto da mi uèiniš.
:33:29
To je èista formalnost,
ali moram.

:33:33
Šta to?
:33:34
Treba da daš spermu na
analizu, za poreðenje.

:33:39
Neverovatno.
:33:41
To je prosto, kratko traje
i tako æemo biti sigurni.

:33:46
Šta ako odbijem?
:33:50
Imaceš priliku da
probaš moje lisice.

:33:58
- Prokletstvo!
- Bolja si.


prev.
next.