Malice
prev.
play.
mark.
next.

:31:04
Bi li pristao?
:31:08
Ne.
:31:11
Stvarno?
:31:14
A ti?
:31:20
Ne bih.
:31:24
O, èovece!
Treba da idem kuæi.

:31:29
Daj da ja... Ja æu.
:31:30
Ne, ne, ne. Ostani da
popijemo još jednu turu.

:31:34
- Još jednu.
- Trejsi me èeka.

:31:37
- Vidimo se.
- Da.

:31:46
Stenli.
:31:48
Daj onim devojkama
turu onog što piju.

:31:52
- Burbon.
- Odnesi im burbon.

:32:08
Imaš li malo vremena?
:32:09
Naravno.
:32:16
Treba da sedneš.
:32:19
Treba da pojasnimo
neke stvari.

:32:22
Koje?
:32:26
Pola Bels je bila u tri
navrata kod tebe? Je li tako?

:32:29
- Tako je.
- Trebalo je i èervrti, ali...

:32:32
O èemu se radi?
:32:34
Sinoæ je naðena zemlja iz tvog
dvorišta na njenom tepihu.

:32:39
Rekao sam ti veæ da sam
ulazio kod nje.

:32:42
Ista zemlja je naðena
i kod druge žrtve, Bridžet Keli.

:32:45
Bridžet je bila kod mene
da uzme preporuke.

:32:49
Jesam li ja to osumnjièen, Dana?
Jebeno osumnjièen?

:32:53
Sve tri žrtve su se pre
napada videle s tobom.

:32:57
Ja sam, zaboga našao Polu!
:32:59
Zašto si išao kod nje?

prev.
next.