Malice
prev.
play.
mark.
next.

:38:01
Obavljeno.
:38:03
Èudo da nije
ranije prslo.

:38:09
Džed... i drugi jajnik
pokazuje znake ošteæenja.

:38:18
Daj da još jednom
proverimo.

:38:20
Harington.
:38:23
Sad sam primetio
deformaciju.

:38:27
Misliš li da je
odumro?

:38:30
Uradiæemo test na
zamrznutom iseèku.

:38:33
- Ne možemo.
- Zašto ne?

:38:35
- Patolog nije tu.
- Kako da uradimo test?

:38:38
- Pozvaæemo ga.
- Koliko
mu treba da stigne?

:38:41
- 40 minuta.
- Onda æu ja to sam...

:38:43
mikroskopom.
To æe da potraje pola sata..

:38:46
- Pritisak?
- 78.

:38:49
- Nemam toliko vremena.
- Imate možda samo 15 minuta.

:38:54
U redu, oèistite i
povratite pritisak.

:38:57
Brzo se vraæam.
:39:05
- Doði.
- Šta se dešava?

:39:07
Poði sa mnom.
:39:17
Morao sam da joj odstranim
jedan jajnik. Rasprso se.

:39:21
Zbog ciste je imala
one bolove.

:39:26
Nemam vremena, pa neæu
da okolišam.

:39:29
Da li je to sanirano?
:39:31
Još nije. I drugi jajnik je
ozbiljno ošteæen.

:39:35
Uklonim li ga, to æe joj
:39:39
omoguæiti
:39:42
normalan zivot.
:39:46
Ali...
:39:50
Neæe moæi da ima decu.
:39:54
Ako ga ne diram, mogla bi
da umre od toksiènog šoka..


prev.
next.