Malice
prev.
play.
mark.
next.

:39:05
- Doði.
- Šta se dešava?

:39:07
Poði sa mnom.
:39:17
Morao sam da joj odstranim
jedan jajnik. Rasprso se.

:39:21
Zbog ciste je imala
one bolove.

:39:26
Nemam vremena, pa neæu
da okolišam.

:39:29
Da li je to sanirano?
:39:31
Još nije. I drugi jajnik je
ozbiljno ošteæen.

:39:35
Uklonim li ga, to æe joj
:39:39
omoguæiti
:39:42
normalan zivot.
:39:46
Ali...
:39:50
Neæe moæi da ima decu.
:39:54
Ako ga ne diram, mogla bi
da umre od toksiènog šoka..

:40:03
Radi ono što se mora.
:40:06
Trejsi æe biti dobro, ali...
:40:08
Šta ali?
:40:11
-Kasnije æu da ti kažem.
- Ne. Reci mi sada.

:40:24
Trejsi je bila nekih 4
nedelja u drugom stanju.

:40:28
Trudna je?
:40:29
Nije, Endi.
Okonèali smo trudnoæu.

:40:33
Morali smo to
da uradimo.

:40:38
Žao mi je.

prev.
next.