Malice
prev.
play.
mark.
next.

:40:03
Radi ono što se mora.
:40:06
Trejsi æe biti dobro, ali...
:40:08
Šta ali?
:40:11
-Kasnije æu da ti kažem.
- Ne. Reci mi sada.

:40:24
Trejsi je bila nekih 4
nedelja u drugom stanju.

:40:28
Trudna je?
:40:29
Nije, Endi.
Okonèali smo trudnoæu.

:40:33
Morali smo to
da uradimo.

:40:38
Žao mi je.
:41:06
Vaskularnu stegu.
:41:08
Možda grešimo.
Možda je zdrav.

:41:13
Ovo je žena mog prijatelja.
Ne smem da rizikujem. Skalpel.

:41:18
Možda upravo vadite
zdrav jajnik.

:41:23
Mrtav je. Skalpel.
:41:26
Niste sigurni bez testa.
:41:28
Siguran sam.
:41:30
Tanja, dodaj mi skalpel.

prev.
next.