Malice
prev.
play.
mark.
next.

:41:06
Vaskularnu stegu.
:41:08
Možda grešimo.
Možda je zdrav.

:41:13
Ovo je žena mog prijatelja.
Ne smem da rizikujem. Skalpel.

:41:18
Možda upravo vadite
zdrav jajnik.

:41:23
Mrtav je. Skalpel.
:41:26
Niste sigurni bez testa.
:41:28
Siguran sam.
:41:30
Tanja, dodaj mi skalpel.
:42:16
Džed?
:42:22
- Šta ti je to. Džordž?
- Izveštaj sa patologije.

:42:29
Histooški test?
:42:32
Izvadili smo zdrav jajnik.
:42:34
Samo je površina
bila odumrla.

:42:39
Uzmi ga, Džed.
:42:45
Prouèi ga,
:42:46
a zatim spali.
:42:52
Zaista lep gest,
Džordž.

:42:55
Niko neæe da pravi
problema.

:42:59
Osim mene.

prev.
next.