Malice
prev.
play.
mark.
next.

:42:16
Džed?
:42:22
- Šta ti je to. Džordž?
- Izveštaj sa patologije.

:42:29
Histooški test?
:42:32
Izvadili smo zdrav jajnik.
:42:34
Samo je površina
bila odumrla.

:42:39
Uzmi ga, Džed.
:42:45
Prouèi ga,
:42:46
a zatim spali.
:42:52
Zaista lep gest,
Džordž.

:42:55
Niko neæe da pravi
problema.

:42:59
Osim mene.
:43:01
Ova bolnica je
izvadila zdrav jajnik.

:43:04
Ja sam ga izvadio.
I niko drugi.

:43:08
To je bila stvar procene,
i ja stojim iza nje.

:43:16
Biæeš dobro?
:43:18
Naravno.
:43:22
Nisam nigde pogrešio.
:43:45
Sigurno nisi ništa jeo...
- Kasnije æemo da poprièamo.

:43:49
OK.
:43:50
Endi. Hteo sam sa Trejsi
koju reè..

:43:53
Možda kasnije. OK? Džed...
:43:56
Zdravo, gðo Sefian.
:43:58
Prilièno si nas uplašila.

prev.
next.