Malice
prev.
play.
mark.
next.

:43:01
Ova bolnica je
izvadila zdrav jajnik.

:43:04
Ja sam ga izvadio.
I niko drugi.

:43:08
To je bila stvar procene,
i ja stojim iza nje.

:43:16
Biæeš dobro?
:43:18
Naravno.
:43:22
Nisam nigde pogrešio.
:43:45
Sigurno nisi ništa jeo...
- Kasnije æemo da poprièamo.

:43:49
OK.
:43:50
Endi. Hteo sam sa Trejsi
koju reè..

:43:53
Možda kasnije. OK? Džed...
:43:56
Zdravo, gðo Sefian.
:43:58
Prilièno si nas uplašila.
:44:02
Jesam li?
:44:04
Znam da su ti rekli
šta se desilo.

:44:07
Da.
:44:09
Ne znam da li treba da
naglašavam koliko mi je žao?

:44:13
Jutros sam zvala
advokata.

:44:17
Pobrinuæu se da ovo
više ne ponoviš.

:44:37
Ove nedelje nas èeka
davanje izjava.

:44:40
Mislim da æemo uspeti da
smanjimo cifru od 30 miliona.

:44:43
Zašto se zavaravamo?
30 ili 25, svejedno je.

:44:47
U èemu je razlika?
:44:49
Ja nemam osiguranje za
sve preko 10 miliona.

:44:52
- Hajdemo na sud.
- Ne bih to preporuèio. Zašto.

:44:55
Evo koga æe porota
da ima pred sobom.

:44:57
Lepu, mladu ženu udatu
za dobroæudnog profesora.


prev.
next.