Malice
prev.
play.
mark.
next.

:44:02
Jesam li?
:44:04
Znam da su ti rekli
šta se desilo.

:44:07
Da.
:44:09
Ne znam da li treba da
naglašavam koliko mi je žao?

:44:13
Jutros sam zvala
advokata.

:44:17
Pobrinuæu se da ovo
više ne ponoviš.

:44:37
Ove nedelje nas èeka
davanje izjava.

:44:40
Mislim da æemo uspeti da
smanjimo cifru od 30 miliona.

:44:43
Zašto se zavaravamo?
30 ili 25, svejedno je.

:44:47
U èemu je razlika?
:44:49
Ja nemam osiguranje za
sve preko 10 miliona.

:44:52
- Hajdemo na sud.
- Ne bih to preporuèio. Zašto.

:44:55
Evo koga æe porota
da ima pred sobom.

:44:57
Lepu, mladu ženu udatu
za dobroæudnog profesora.

:45:02
Kupuju kuæu koju žele
da napune decom.

:45:06
To je kiè-razglednica koju
ste vi isekli skalpelom.

:45:09
Èiji ste vi advokat?
:45:12
Ne mogu da vas
držim za ruèicu.

:45:14
Ni da me zastupate!
:45:18
Ako bismo se svi
smirili...

:45:21
Mogli bismo da istražimo
njenu prošlost.

:45:24
Volontirala je
na deèjem odeljenju.

:45:28
I pekla kolaèe
za osoblje.

:45:30
Izgleda da ste izabrali
pogrešnu osobu za grešku.

:45:33
Nisam ja nju izabrao.
:45:35
Lekari ne biraju
svoje pacijente.

:45:38
Trebaæe mi ekspert.
Koga da zovem?

:45:41
- Kako to mislite?
- Struènjaka. Za izjavu.

:45:45
- Kakvu izjavu? - Da potvrdi
vaše prièe o vašoj struènosti..

:45:53
Zovite Dr. Martina Keslera.
:45:56
Sa Harvarda.
:45:59
To je sve?
- Da.


prev.
next.