Malice
prev.
play.
mark.
next.

:46:04
Kako æemo biti u vezi?
:46:06
Neæemo biti.
Ne želim kontakt.

:46:11
Dopusti mi da ti pomognem
da prebrodiš ovo.

:46:15
Nije ovo neka faza,
Endi.

:46:19
Ne mogu da imam dece.
:46:21
Nikad.
:46:22
Mislio je da æeš da umreš.
:46:25
Sada se kaje što sam živa.
:46:28
Trejsi...
:46:30
Volim te.
:46:34
On mi je izvadio utrobu,
:46:36
a ti si mu to dozvolio.
:46:44
Zbogom, Endi.
:47:03
Dr. Kesler, opišite kakve
veze imate sa Dr. Hilom.

:47:08
Dr. Hil je bio moj student.
:47:11
Po diplomiranju,
bio je stažista

:47:15
na mom odeljenju.
:47:17
Po završenom stažu, zamolio
sam ga da ostane kao hirurg.

:47:22
Dr. Kesler, koliko dugo
predajete na Harvardu?

:47:24
21 godinu.
:47:26
Koliko ste veæ naèelnik
u vašoj bolnici?

:47:28
- 14 godina. - Znaèi, radili ste sa
nekoliko hiljada mladih doktora?

:47:32
Da. Dodao bih,
neki od njih su

:47:36
meðu najboljima u svetu.
:47:38
Gde biste smestili tu
Dr. Hila?

:47:42
- Nema boljeg od njega.
- Hvala.

:47:45
Gospodine Rajli?
:47:48
Dr. Kesler, Oèigledna je vaša
vera u sposobnosti Dr. Hila.

:47:51
I zaslužuje je.
:47:53
Pre 7 meseci je bio konkurs
za šefa hirurškog odeljenja.

:47:58
Da li se Džed Hill
prijavio?

:47:59
-Jeste.
- Jeste li Džedu
dali to mesto?


prev.
next.