Malice
prev.
play.
mark.
next.

:47:03
Dr. Kesler, opišite kakve
veze imate sa Dr. Hilom.

:47:08
Dr. Hil je bio moj student.
:47:11
Po diplomiranju,
bio je stažista

:47:15
na mom odeljenju.
:47:17
Po završenom stažu, zamolio
sam ga da ostane kao hirurg.

:47:22
Dr. Kesler, koliko dugo
predajete na Harvardu?

:47:24
21 godinu.
:47:26
Koliko ste veæ naèelnik
u vašoj bolnici?

:47:28
- 14 godina. - Znaèi, radili ste sa
nekoliko hiljada mladih doktora?

:47:32
Da. Dodao bih,
neki od njih su

:47:36
meðu najboljima u svetu.
:47:38
Gde biste smestili tu
Dr. Hila?

:47:42
- Nema boljeg od njega.
- Hvala.

:47:45
Gospodine Rajli?
:47:48
Dr. Kesler, Oèigledna je vaša
vera u sposobnosti Dr. Hila.

:47:51
I zaslužuje je.
:47:53
Pre 7 meseci je bio konkurs
za šefa hirurškog odeljenja.

:47:58
Da li se Džed Hill
prijavio?

:47:59
-Jeste.
- Jeste li Džedu
dali to mesto?

:48:02
Izvinite, ime mog
klijenta je Dr. Hil.

:48:04
- Da li je Dr. Hil primljen?
- Nije.

:48:07
Zašto?
:48:09
- Zadovoljavao je uslove.
- Ali nije primljen.

:48:12
- Bilo je i drugih kandidata.
- Boljih?

:48:15
Nismo na sudjenju.
:48:17
Kao stažisti, periodièno ste
Dr. Hilu davali ocene.

:48:21
Te ocene su èitali
èlanovi uprave vaše bolnice.

:48:25
-Da.
:48:27
Evo jedne,
:48:30
iz juna 1982.
sa vašim potpisom.

:48:34
Svi æe dobiti
po kopiju.

:48:40
Proèitao bih stranu...3,
pasus...4...

:48:45
"Iako je Džed Hil naš
najbolji stažista..."

:48:49
"...Ne smemo da zanemarimo
njegov kompleks Boga."

:48:54
"Kompleks Boga." - Ovo nije greška
u kucanju? Ovde piše "kompleks Boga".


prev.
next.