Malice
prev.
play.
mark.
next.

:48:02
Izvinite, ime mog
klijenta je Dr. Hil.

:48:04
- Da li je Dr. Hil primljen?
- Nije.

:48:07
Zašto?
:48:09
- Zadovoljavao je uslove.
- Ali nije primljen.

:48:12
- Bilo je i drugih kandidata.
- Boljih?

:48:15
Nismo na sudjenju.
:48:17
Kao stažisti, periodièno ste
Dr. Hilu davali ocene.

:48:21
Te ocene su èitali
èlanovi uprave vaše bolnice.

:48:25
-Da.
:48:27
Evo jedne,
:48:30
iz juna 1982.
sa vašim potpisom.

:48:34
Svi æe dobiti
po kopiju.

:48:40
Proèitao bih stranu...3,
pasus...4...

:48:45
"Iako je Džed Hil naš
najbolji stažista..."

:48:49
"...Ne smemo da zanemarimo
njegov kompleks Boga."

:48:54
"Kompleks Boga." - Ovo nije greška
u kucanju? Ovde piše "kompleks Boga".

:49:00
To je pisano
pre deceniju.

:49:02
Šta je to "kompleks Boga"?
:49:03
Otkud vam ta
poverljiva akta?

:49:06
Dr. Kesler, šta je to "kompleks Boga"?
:49:08
Izraz bez pravog znaèenja.
:49:12
Doktori ga koriste kada...
:49:14
Preðite na stvar.
Šta ste mislili pod ovim?

:49:19
Moæ isceljenja može
da bude preveliki teret.

:49:23
Preveliki.
:49:24
Spašavanje života, vraæanje
krvi u æelije i organe.

:49:29
Kad neko to radi
:49:31
tako dobro kao Dr. Hil...
:49:35
...nije neobièno da taj neko
pomisli da može sve da uradi.

:49:40
To vam je kao droga.
:49:45
Kao droga rekoste?
:49:47
Da li je neobièno ako
takva osoba odbije savet?

:49:50
Nije.
:49:52
Ili da sprovede
svoju nameru...

:49:56
...samo da bi pokazao
svoju moæ?

:49:59
Sad preterujete...

prev.
next.