Malice
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
To je pisano
pre deceniju.

:49:02
Šta je to "kompleks Boga"?
:49:03
Otkud vam ta
poverljiva akta?

:49:06
Dr. Kesler, šta je to "kompleks Boga"?
:49:08
Izraz bez pravog znaèenja.
:49:12
Doktori ga koriste kada...
:49:14
Preðite na stvar.
Šta ste mislili pod ovim?

:49:19
Moæ isceljenja može
da bude preveliki teret.

:49:23
Preveliki.
:49:24
Spašavanje života, vraæanje
krvi u æelije i organe.

:49:29
Kad neko to radi
:49:31
tako dobro kao Dr. Hil...
:49:35
...nije neobièno da taj neko
pomisli da može sve da uradi.

:49:40
To vam je kao droga.
:49:45
Kao droga rekoste?
:49:47
Da li je neobièno ako
takva osoba odbije savet?

:49:50
Nije.
:49:52
Ili da sprovede
svoju nameru...

:49:56
...samo da bi pokazao
svoju moæ?

:49:59
Sad preterujete...
:50:01
Zato niste primili Dr. Hila?
:50:03
- Bilo je i drugih faktora.
- Zato ste uklonili zdrav jajnik
bez odgovarajuceg testa?

:50:07
Ne obraæajte se mom
klijentu, gospodine Rajli.

:50:10
Imate li kompleks Boga?
- Ovo je neprihvatljivo.

:50:13
- Ne, neka mi se obrati.
- Džed!

:50:15
Krajnje je vreme da i ja
nešto kažem.

:50:18
Prekinite kucanje!
Ovo je nezvanièno.

:50:23
Pitanje je da li ja
imam kompleks Boga?

:50:26
Dr. Kesler tvrdi
da imate.

:50:29
Pitam se ima li ovaj
advokat predstavu...

:50:34
...Sa kakvim ocenama primaju...
:50:39
...na najbolje medicinske škole.
:50:43
Ili kakav talenat
mora da bude...

:50:47
...šef hirurške ekipe.
:50:50
Imam diplomu
sa Harvarda.

:50:52
Specijalizaciju kardio
:50:56
i opšte hirurgije.
:50:58
Pohvalu od strane
7 razlièitih odbora.


prev.
next.