Malice
prev.
play.
mark.
next.

:50:01
Zato niste primili Dr. Hila?
:50:03
- Bilo je i drugih faktora.
- Zato ste uklonili zdrav jajnik
bez odgovarajuceg testa?

:50:07
Ne obraæajte se mom
klijentu, gospodine Rajli.

:50:10
Imate li kompleks Boga?
- Ovo je neprihvatljivo.

:50:13
- Ne, neka mi se obrati.
- Džed!

:50:15
Krajnje je vreme da i ja
nešto kažem.

:50:18
Prekinite kucanje!
Ovo je nezvanièno.

:50:23
Pitanje je da li ja
imam kompleks Boga?

:50:26
Dr. Kesler tvrdi
da imate.

:50:29
Pitam se ima li ovaj
advokat predstavu...

:50:34
...Sa kakvim ocenama primaju...
:50:39
...na najbolje medicinske škole.
:50:43
Ili kakav talenat
mora da bude...

:50:47
...šef hirurške ekipe.
:50:50
Imam diplomu
sa Harvarda.

:50:52
Specijalizaciju kardio
:50:56
i opšte hirurgije.
:50:58
Pohvalu od strane
7 razlièitih odbora.

:51:03
I nikada ne dobijam
morsku bolest.

:51:06
Zato vas pitam...
:51:08
Kada se neko moli
u bolnièkoj kapeli...

:51:12
Kada moli Boga za život
svoje žene,

:51:15
ili æerke...
:51:18
Ili da mu majka ne podlegne
postoperativnom šoku...

:51:22
kome se on moli?
:51:26
Samo ti èitaj svoju Bibliju, Denise,
:51:30
i idi u crkvu.
:51:32
Možda æeš da izvuèeš nešto
na crkvenoj lutriji.

:51:35
Ali traziš li Boga,
:51:37
on je 17. novembra operisao.
:51:40
I ne voli da ga
preispituju.

:51:45
Pitaš me da li imam
kompleks Boga?

:51:47
Slušaj me... Ja JESAM Bog.
:51:53
I ovoj farsi
je sada kraj.


prev.
next.