Malice
prev.
play.
mark.
next.

:51:03
I nikada ne dobijam
morsku bolest.

:51:06
Zato vas pitam...
:51:08
Kada se neko moli
u bolnièkoj kapeli...

:51:12
Kada moli Boga za život
svoje žene,

:51:15
ili æerke...
:51:18
Ili da mu majka ne podlegne
postoperativnom šoku...

:51:22
kome se on moli?
:51:26
Samo ti èitaj svoju Bibliju, Denise,
:51:30
i idi u crkvu.
:51:32
Možda æeš da izvuèeš nešto
na crkvenoj lutriji.

:51:35
Ali traziš li Boga,
:51:37
on je 17. novembra operisao.
:51:40
I ne voli da ga
preispituju.

:51:45
Pitaš me da li imam
kompleks Boga?

:51:47
Slušaj me... Ja JESAM Bog.
:51:53
I ovoj farsi
je sada kraj.

:52:04
Dobar ti je ovaj
klijent, Lester.

:52:06
Nazovi me sutra
da se dogovorimo.

:52:10
Ima još.
:52:12
Kako to misliš?
:52:13
Razgovarali smo sa
barmenom izvesne kafane.

:52:17
Pitajte "Boga" koliko je
burbona popio pre operacije.

:52:28
Osiguravajuæe društvo æe
sledeæe nedelje da uplati.

:52:32
Ako sada potpišeš, imaæeš
pare koji dan kasnije.

:52:36
Trebalo bi sada da poprièamo
o još nekim stvarima.

:52:39
- Nije sad vreme za to.
- U pitanju je 20 miliona.

:52:43
Rasplaèem se èak i kad
razmisljam o doruèku.

:52:46
Šta se mene tièe, te pare
stavi u kutiju za kafu.


prev.
next.