Malice
prev.
play.
mark.
next.

:52:04
Dobar ti je ovaj
klijent, Lester.

:52:06
Nazovi me sutra
da se dogovorimo.

:52:10
Ima još.
:52:12
Kako to misliš?
:52:13
Razgovarali smo sa
barmenom izvesne kafane.

:52:17
Pitajte "Boga" koliko je
burbona popio pre operacije.

:52:28
Osiguravajuæe društvo æe
sledeæe nedelje da uplati.

:52:32
Ako sada potpišeš, imaæeš
pare koji dan kasnije.

:52:36
Trebalo bi sada da poprièamo
o još nekim stvarima.

:52:39
- Nije sad vreme za to.
- U pitanju je 20 miliona.

:52:43
Rasplaèem se èak i kad
razmisljam o doruèku.

:52:46
Šta se mene tièe, te pare
stavi u kutiju za kafu.

:53:25
Prošlo je pola devet.
:53:27
Vidimo se sutra.
:53:30
Trebalo bi da idete kuæi.
:53:31
Vidimo se sutra.
:53:42
Gdjo Vordington!
:53:46
Gdjo Vordington!

prev.
next.