Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:02:00
Ne! Tu grešiš.
1:02:02
20 miliona,
veliko namirenje, je li tako?

1:02:05
Osiguravajuæe društvo
je to dalo za žrtvu.

1:02:08
Sve je glatko prošlo jer su
mislili da je žrtva nevinašce.

1:02:13
Šta ako ona spava
sa svojim advokatom?

1:02:17
Reci mi.
1:02:19
Endi, povreðen si i žudiš
za osvetom. Razumem te.

1:02:24
Ali ja sam dobio ono
što sam zaslužio.

1:02:26
i znaj,
koliko god te ovo bolelo,

1:02:28
i ma šta to Trejsi radila
tebi iza leða...

1:02:32
Ona je prošla mnogo gore
nego što je zaslužila.

1:02:37
A ja?
1:02:39
Šta ti?
1:02:41
Jesam li ja dobio
ono što sam zaslužio?

1:02:44
Dobrim ljudima se
stalno dešavaju nevolje.

1:02:49
Veruj mi.
1:02:53
Vidimo se kasnije.
1:02:58
Gde si krenuo?
1:03:01
Da upoznam svoju ženu.
1:03:18
- Zdravo Denise.
- Nema zakazano. Ušao je sam.

1:03:21
Htela je da me spreèi, Denise.
1:03:23
Mi smo stari drugovi.
Delimo istu ženu u krevetu

1:03:26
- Zovi obezbeðenje.
- Samo napred. Uzgred...

1:03:29
Prevara osiguravajuæeg društva
spada u tužilaštvo, zar ne?

1:03:34
- Nemoj da zoveš obezbeðenje.
- Gospodine?

1:03:37
Zatvori vrata.
1:03:45
Ovo je...
1:03:47
...lepa kancelarija.
1:03:49
Šta ti se to desilo
sa licem?

1:03:52
Prebio sam poremeæenog
napadaèa na žene.

1:03:57
Tražim objašnjenje.

prev.
next.