Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:03:01
Da upoznam svoju ženu.
1:03:18
- Zdravo Denise.
- Nema zakazano. Ušao je sam.

1:03:21
Htela je da me spreèi, Denise.
1:03:23
Mi smo stari drugovi.
Delimo istu ženu u krevetu

1:03:26
- Zovi obezbeðenje.
- Samo napred. Uzgred...

1:03:29
Prevara osiguravajuæeg društva
spada u tužilaštvo, zar ne?

1:03:34
- Nemoj da zoveš obezbeðenje.
- Gospodine?

1:03:37
Zatvori vrata.
1:03:45
Ovo je...
1:03:47
...lepa kancelarija.
1:03:49
Šta ti se to desilo
sa licem?

1:03:52
Prebio sam poremeæenog
napadaèa na žene.

1:03:57
Tražim objašnjenje.
1:04:00
Za šta?
1:04:02
Kako je zatrudnela,
kad sam ja sterilan?

1:04:08
Da to nije sluèaj
bezgrešnog zaèeæa?

1:04:11
U tom sluèaju, Denise
20 miliona je malo.

1:04:15
Endi, to mi nije poznato.
1:04:18
Niti sam spavao
sa tvojom zenom.

1:04:22
Sereš.
1:04:24
Kako da ti pomognem?
1:04:26
Reci mi gde je Trejsi.
1:04:29
Time bih prekršio
advokatski kodeks.

1:04:34
Ako je to sve, daj da
sad zovemo tužilastvo.

1:04:39
Spavao si sa njom?
1:04:41
Nisam.
1:04:47
Možeš li da mi pomogneš?
1:04:50
Šta želiš?
1:04:58
Da razgovaram sa Trejsi...
Znam da tražim nešto...


prev.
next.