Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:04:00
Za šta?
1:04:02
Kako je zatrudnela,
kad sam ja sterilan?

1:04:08
Da to nije sluèaj
bezgrešnog zaèeæa?

1:04:11
U tom sluèaju, Denise
20 miliona je malo.

1:04:15
Endi, to mi nije poznato.
1:04:18
Niti sam spavao
sa tvojom zenom.

1:04:22
Sereš.
1:04:24
Kako da ti pomognem?
1:04:26
Reci mi gde je Trejsi.
1:04:29
Time bih prekršio
advokatski kodeks.

1:04:34
Ako je to sve, daj da
sad zovemo tužilastvo.

1:04:39
Spavao si sa njom?
1:04:41
Nisam.
1:04:47
Možeš li da mi pomogneš?
1:04:50
Šta želiš?
1:04:58
Da razgovaram sa Trejsi...
Znam da tražim nešto...

1:05:03
Ne. Ja sam u obavezi
da æutim.

1:05:06
Nije moje da odgovaram
na tvoja pitanja.

1:05:10
Èak i da znam odgovore,
ne bih smeo da ti ih kažem.

1:05:14
Potraži ih kod njenih
prijatelja, majke, kolega...

1:05:17
- Šta reèe?
- Da je to licna stvar.

1:05:20
- Pomenuo si majku?
- Ona je
sigurno zna bolje nego ja.

1:05:23
- Njena majka je mrtva.
- Kad je umrla?

1:05:27
Pre 12 godina. Ti si
vodio raèuna o imovini.

1:05:32
Ne, nisam.
1:05:34
Šta to prièas?
1:05:36
Da vodim jedino ovu parnicu...
1:05:40
- Briga me za parnicu!
- Onda smo gotovi.

1:05:44
Da li je njena majka živa?
Gde stanuje?

1:05:47
- Molim te, shvati da...
- Batali. Sam æu da je naðem!

1:05:52
Endi...
1:05:54
- Viski.
- Molim?

1:05:57
Ponesi joj
flašu viskija.


prev.
next.