Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:05:03
Ne. Ja sam u obavezi
da æutim.

1:05:06
Nije moje da odgovaram
na tvoja pitanja.

1:05:10
Èak i da znam odgovore,
ne bih smeo da ti ih kažem.

1:05:14
Potraži ih kod njenih
prijatelja, majke, kolega...

1:05:17
- Šta reèe?
- Da je to licna stvar.

1:05:20
- Pomenuo si majku?
- Ona je
sigurno zna bolje nego ja.

1:05:23
- Njena majka je mrtva.
- Kad je umrla?

1:05:27
Pre 12 godina. Ti si
vodio raèuna o imovini.

1:05:32
Ne, nisam.
1:05:34
Šta to prièas?
1:05:36
Da vodim jedino ovu parnicu...
1:05:40
- Briga me za parnicu!
- Onda smo gotovi.

1:05:44
Da li je njena majka živa?
Gde stanuje?

1:05:47
- Molim te, shvati da...
- Batali. Sam æu da je naðem!

1:05:52
Endi...
1:05:54
- Viski.
- Molim?

1:05:57
Ponesi joj
flašu viskija.

1:06:22
- Ja sam Endi Sefian.
- Pa šta?

1:06:26
Da li je vaša æerka
rekla da ima muža?

1:06:29
A tebi da ima majku?
1:06:32
- Jeste.
- Lažeš.

1:06:35
Rekla je da ste mrtvi.
1:06:38
- Šta hoæeš od mene?
- Ništa, samo sam...

1:06:41
Nisi došao zbog "ništa".
1:06:43
Mislio sam da uz piæe
porazgovaramo.


prev.
next.