Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:06:22
- Ja sam Endi Sefian.
- Pa šta?

1:06:26
Da li je vaša æerka
rekla da ima muža?

1:06:29
A tebi da ima majku?
1:06:32
- Jeste.
- Lažeš.

1:06:35
Rekla je da ste mrtvi.
1:06:38
- Šta hoæeš od mene?
- Ništa, samo sam...

1:06:41
Nisi došao zbog "ništa".
1:06:43
Mislio sam da uz piæe
porazgovaramo.

1:07:02
Obožavala je oca.
1:07:04
Jedan od najboljih
hohštaplera Bostona.

1:07:07
On ju je svemu nauèio.
Bila je njegova mezimica.

1:07:11
Hteo sam da vas
pitam nešto.

1:07:13
Imala je pametan pokušaj.
1:07:16
Kakav?
1:07:18
- Da se uda za pare,
šta drugo?

1:07:22
Veæ je bila udata?
1:07:24
Rekoh da je pokušala?
1:07:27
Pazi šta ti prièam,
1:07:30
Milioner sa bolesnim srcem.
1:07:32
Nije hteo pred oltar.
1:07:35
Cak ni kad je zatrudnela
1:07:37
Gdjo Kensinger...
1:07:41
Ovo je èist viski.
1:07:44
Lep gest, gospodine.
1:07:46
Nisam pila ovakav od `69.
1:07:50
Mešavine su ðubre.
1:07:52
Bez obzira na etiketu.
1:07:56
Moram da naðem Trejsi.
1:07:58
Hajde opet ono
o deèjem odeljenju.


prev.
next.