Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:12:02
Zaposlila se kod
tog doktora na klinici.

1:12:08
Ima i sreæan kraj.
1:12:10
Isparila je sa 80.000
klinièkog novca.

1:12:13
Ja nisam videla ni centa?
1:12:15
- Kako se zvao taj doktor?
- Ni od ovih 20 miliona ništa.

1:12:18
Da li se doktor zvao
Dejvid Lilianfild??

1:12:20
Mrtvoj majci
ništa ne ide.

1:12:22
- Da li se tako zvao?
1:12:24
Kad èovek ovako pije,
ne pamti imena.

1:12:26
Da li se zvao
Dejvid Lilianfild?

1:12:31
Dobrodošao u igru.
1:13:21
Alo?
1:13:27
Izvinite...
1:13:30
Mogu li da vidim
upravnika?

1:13:37
G. Herne radi do 5.
Doðite sutra.

1:13:40
Ja sam Dr. Lilianfild.
1:13:42
Treba da dam nove podatke
o promeni kartice za naplaæivanje.

1:13:57
Rekoste, Lilianfild?
1:13:59
Tako je, Dejvid.

prev.
next.