Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:13:21
Alo?
1:13:27
Izvinite...
1:13:30
Mogu li da vidim
upravnika?

1:13:37
G. Herne radi do 5.
Doðite sutra.

1:13:40
Ja sam Dr. Lilianfild.
1:13:42
Treba da dam nove podatke
o promeni kartice za naplaæivanje.

1:13:57
Rekoste, Lilianfild?
1:13:59
Tako je, Dejvid.
1:14:04
Upišite na staroj kartici,
a mi æemo sutra da ispravimo.

1:14:10
OK, hvala.

prev.
next.