Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:20:22
Treba da se vratim
u grad..

1:20:25
Tek što si stigao.
1:20:26
Znam, ali...
usred bela dana...

1:20:30
Smiri se.
Stvar je gotova.

1:20:33
U ponedeljak
stiže èek.

1:20:38
Šta ti je?
1:20:41
Dobio sam pismo
danas.

1:20:43
- Od kog? - Kaže se, "od koga".
Od Dr. Keslera.

1:20:47
Šta kaže?
1:20:49
Ništa ne kaže.
To je pismo. Tu piše.

1:20:52
Džed, popij nešto, bilo šta,
samo se razvedri.

1:20:56
Šta piše?
1:20:59
Da mu je žao.
Stvarno žao.

1:21:03
Baš je pažljiv.
1:21:07
- Zašto?
1:21:09
On nas je izvukao.
Bila sam prisutna.

1:21:12
Barmen je bio dobar, ali
Kesler je stvar zapeèatio.

1:21:15
Šta bi ti još
od njega?

1:21:19
Da zna.
1:21:22
Da zna da sam sve vreme
držao konce u rukama.

1:21:25
Žao mu je? Zašto mu
nije žao za posao?

1:21:30
Kad prizna grešku, i kaže da
je trebalo da me primi...

1:21:33
Tada možemo da kažemo
da je stvar završena.

1:21:45
Poslaæu mu razglednicu.
1:21:48
Tako mu treba.
1:21:50
Ja pod palmom, u jednoj
ruci 10 miliona...

1:21:54
U drugoj njegov izveštaj
o "kompleksu Boga".

1:21:59
- Sa sasvimtom.
- Šta bih rekao?


prev.
next.