Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:21:03
Baš je pažljiv.
1:21:07
- Zašto?
1:21:09
On nas je izvukao.
Bila sam prisutna.

1:21:12
Barmen je bio dobar, ali
Kesler je stvar zapeèatio.

1:21:15
Šta bi ti još
od njega?

1:21:19
Da zna.
1:21:22
Da zna da sam sve vreme
držao konce u rukama.

1:21:25
Žao mu je? Zašto mu
nije žao za posao?

1:21:30
Kad prizna grešku, i kaže da
je trebalo da me primi...

1:21:33
Tada možemo da kažemo
da je stvar završena.

1:21:45
Poslaæu mu razglednicu.
1:21:48
Tako mu treba.
1:21:50
Ja pod palmom, u jednoj
ruci 10 miliona...

1:21:54
U drugoj njegov izveštaj
o "kompleksu Boga".

1:21:59
- Sa sasvimtom.
- Šta bih rekao?

1:22:02
- Ništa. Napisao bi.
- Bravo, mala. Šta bih napisao?

1:22:07
"Nikad ne podcenjuj genija
koji se namerio na nešto".


prev.
next.