Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:23:30
Oh, sranje!
1:23:32
Šta to bi?
1:23:37
Bože blagi...
1:23:39
Otkud sad ovo?
1:23:42
Endi.
1:23:44
Molim?
1:23:46
Endi je bio ovde.
1:23:48
O èemu ti to?
1:23:51
On sve zna.
1:23:52
Gde je onda policija?
1:23:56
- On se igra sa nama.
- Endi? Ne verujem.

1:23:59
Veruj.
1:24:01
- Kako je mogao...
- Razmislimo malo.

1:24:05
Gde smo pogrešili?
Razmotrimo...

1:24:08
Koji nas je
to detalj odao.

1:24:13
Neko je možda improvizovao.
1:24:15
Rešio da zatrudni.
Da udvostruèi sumu.

1:24:18
I jeste udvostruèena!
Neæu da slušam više o tome.
To je prošlost.

1:24:22
Ne draga.
1:24:23
To je sadašnjost.
I igla u plastu sena.

1:24:28
Da te pitam.
1:24:30
Kada je otkrio
da je sterilan...

1:24:32
Koliko mu je trebalo da sazna
da nema Dr. Lilianfilda?

1:24:36
Razumeš li me?
1:24:38
Beba je bila greška.
1:24:44
Ja æu da se
pobrinem za Endija.


prev.
next.