Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:24:01
- Kako je mogao...
- Razmislimo malo.

1:24:05
Gde smo pogrešili?
Razmotrimo...

1:24:08
Koji nas je
to detalj odao.

1:24:13
Neko je možda improvizovao.
1:24:15
Rešio da zatrudni.
Da udvostruèi sumu.

1:24:18
I jeste udvostruèena!
Neæu da slušam više o tome.
To je prošlost.

1:24:22
Ne draga.
1:24:23
To je sadašnjost.
I igla u plastu sena.

1:24:28
Da te pitam.
1:24:30
Kada je otkrio
da je sterilan...

1:24:32
Koliko mu je trebalo da sazna
da nema Dr. Lilianfilda?

1:24:36
Razumeš li me?
1:24:38
Beba je bila greška.
1:24:44
Ja æu da se
pobrinem za Endija.

1:25:11
Ne moraš da ustaješ.
1:25:14
Šta ti se to
desilo sa licem?

1:25:17
Sapleo sam se.
1:25:19
Èula sam da su
uhvatili napadaèa.

1:25:22
Jesu.
1:25:24
Mora da ti je laknulo.
1:25:26
Lepo je kad je sve
opet po starom.

1:25:31
Endi...
1:25:33
Može i kod nas da bude
sve po starom.

1:25:36
Šta to?
1:25:39
Sve.
1:25:42
Naš život.
1:25:45
Seæaš se...?
1:25:51
Trejsi...
1:25:53
Šta je?
1:25:56
Izgleda da ti je
ispala cipela.


prev.
next.