Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:27:01
Sad ja vuèem poteze.
1:27:05
Praznim špricem?
1:27:08
Sa tragovima "Perganola".
1:27:18
Stiže za vas.
1:27:22
Gðo, znate li šta je to
"Perganol"?

1:27:26
- Molim?
- Nije bitno.

1:27:31
To je lek za plodnost.
Htela sam da zatrudnim.

1:27:35
To su mi rekli i oni
iz laboratorije.

1:27:39
Ali, prevelika doza...
1:27:43
...stvara cistu na jajniku..
1:27:46
Hvala Bogu da se tu zatekao
mladi doktor. Uplašili smo se.

1:27:51
Rastvara se u jajniku.
Ne znaš koliko sam uzimala.

1:27:54
Tako je.
1:27:55
Nemam svedoka.
1:27:57
Koji bi potvrdio da je video
kako ti Džed to ubrizgava.

1:28:01
Tada bi ti i doktor...
1:28:05
...vrlo dugo proveli iza brave.
1:28:11
Blefiraš..
1:28:12
Trejsi, da li sada
žališ što nisam...

1:28:17
... stavio zavese u spavaæoj sobi?
1:28:21
Sranje!
1:28:22
Dobro ste?
1:28:25
Isperite to.
1:28:28
- Ne treba.
- Sigurno?

1:28:30
Dobro sam!
1:28:32
Isuse.
1:28:33
Prosulo ti se vino, Trejsi.
1:28:39
Uzgred, ako kojim sluèajem
izgubim život...

1:28:44
Moj testament upuæuje policiju
na dete iz našeg komšiluka.

1:28:49
Šta hoceš?
1:28:53
Što i svi drugi.
Da "Soksi" budu šampioni.

1:28:57
Nisi prijavio policiji.
Šta hoæeš?

1:28:59
Isprièao sam se
sa tvojom mamom.


prev.
next.