Tombstone
prev.
play.
mark.
next.

:54:44
Stanite na minut !
Saèekajte minut !

:54:47
- Smirite se i slušajte me !
:54:51
Niko ne kaže da ne možete imati pištolj.
:54:54
Niko èak ne kaže da ne možete da ga nosite.
:54:57
Ali vam govorimo da ne možete
nositi pištolj u gradu.

:55:04
To nije tako strašno, zar ne ?
:55:12
Slušajte, gradonaèelnièe,
moram sa Vama o ovome da razgovaram.

:55:15
Ne, ne moramo da razgovaramo.
Umeš da èitaš, zar ne ? To je stvar grada.

:55:18
Šta do, doðavola, radiš ?
Rekao sam ti da se neæemo mešati.

:55:22
Umešao si nas onda kada si nas doveo ovde.
:55:25
Stani malo, Virg.
:55:28
Ništa ne èekam !
Šetao sam ovim gradom i pogledao ljude u oèi.

:55:32
Oseæao sam se kao da me je neko ošamario.
:55:34
Ovi ljudi se boje da idu ulicom,
:55:37
a ja pokušavam da zaradim
pare od toga kao neki prokleti lešinar !

:55:40
Ako æemo imati neku buduænost u ovom gradu,
mora biti nekog reda i zakona.

:55:43
Ne radi mi to !
:55:45
- To nema nikakve veze sa tobom ! Ima veza sa...
- Nema veze sa mnom ?

:55:49
Ja sam tvoj brat, Gospode Bože !
Bože, ne mogu da verujem !

:55:52
Razgovaraj sa njim, hoæeš li ?
Ili ga udari !

:55:58
Ah, Bože, nemoj mi reæi !

prev.
next.