I Love Trouble
prev.
play.
mark.
next.

:50:00
a ti meni šta ti znaš...
-Nije mi posao da ti kažem.

:50:05
Ja sam ti konkurencija,
a ne ko-autor.

:50:08
Predlažem da se udružimo.
-Nas dvoje?

:50:12
Zajedno æemo istraživati,
ali æemo odvojeno pisati.

:50:16
Biæemo kao Hardijevi momci,
samo što je jedan devojèica.

:50:20
Pardon, žena.
:50:21
Izvinite što vas
prekidam, g.Braket,

:50:25
stala sam usred knjige i
zaista ne mogu da je ostavim.

:50:29
Da li bi vam smetalo
da mi je potpišete?

:50:32
To æu rado uèiniti!
:50:38
Da li ste je proèitali?
O, uverena sam da jeste.

:50:41
Stalno se kanim,
a zapravo, nisam.

:50:45
Izvolite.
-Hvala.

:50:50
Možda u 312?
:50:55
To bi moglo da mi zatreba.
:50:58
Dakle, šta misliš?
Jesmo li tim?

:51:04
Pretpostavljam da je
to vrlo pametno uèiniti.

:51:07
Onda moramo da budemo
iskreni, jedno prema drugom.

:51:11
Bez prevara.
-Bez trikova!

:51:13
Fifti-fifti.
:51:18
Fifti-fifti.
:51:27
Vraæam se odmah.
:51:29
Pitersonova...imaš brèiæe
od pomorandžinog soka.


prev.
next.