Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:01
jingle all the way
:03:04
oh, what fun it is to ride
:03:07
in a one-horse open sleigh
:03:09
hey, jingle bells, jingle bells
:03:12
jingle all the way
:03:15
oh, what fun it is to ride
:03:17
in a one-horse open sleigh
:03:24
Какъв е проблема?
:03:26
Твоят Дядо Коледа е
без коледен костюм.

:03:35
Това не е моя Дядо Коледа.
:03:38
Така. Пускаш го....
:03:42
Вдигаш високо, завърташ
и удряш.

:03:48
Всичко е в китката.
:03:50
Наистина е много просто,
като му хванеш цаката.

:03:54
Сега, защо не...
:04:00
Добре дядка, хайде. Мой ред е.
Дай ми камшика.

:04:03
Какво пийнахте?
:04:04
Само да се сгрея.
:04:06
Вие сте пиян, сър.
:04:08
А ти си трън в задника.
:04:10
Вие сте позор.
:04:12
Имате ли идея колко деца
ви гледат?

:04:15
Върни ми камшика.
:04:16
Нека ви кажа нещо,
когато сложите този костюм,

:04:20
вие представяте нещо, което
има огромно значение за милиони хора

:04:23
по целия свят.
:04:27
Сега, бих могъл да пренебрегна
зле скроения костюм

:04:31
дори смешната изкуствена брада.
:04:34
Или подплънките на корема,
:04:37
но няма да толерирам
публични пиянства.

:04:41
Засрамете се.
:04:44
Няма ли полицай наблизо?
:04:45
Това е много добра идея.
Полицай!

:04:49
Ей, чакай малко.
:04:51
Г-жо Уолкър. Г-жо Уолкър!
:04:53
Г-жо Уолкър, имаме нужда от
помощта ви!

:04:57
Чувството ви за удобен момент е...
:04:59
Ако не участвате в парада,
трябва да се върнете на тротоара.


Преглед.
следващата.