Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:01
Още ли съм поканен?
:12:02
Да.
:12:03
Значи ще дойда.
:12:05
Мила, тичай вкъщи и
прибери камерата.

:12:07
Аз ще я прибера. Ти догледай парада.
:12:11
Хайде де, остави я да догледа парада.
:12:13
Дори дядо коледа още не е минал.
:12:15
Ами щом Дядо Коледа мине,
се прибираш вкъщи.

:12:21
Добре.
:12:22
И без това е края на парада.
:12:24
Не остава нищо друго, освен
хората които чистят акото на конете,

:12:28
А това изобщо не ме вълнува.
:12:34
Здравейте!
Весела коледа!

:13:01
- Ало?
- Джак?

:13:02
Да, сър.
:13:04
Гледах парада.
:13:06
Изглежда по голям от миналогодишния.
:13:09
Каква е статистиката за тълпата?
:13:11
Ами, сър, полицаите казват че
е около милион.

:13:13
Миналата година беше около 750.
:13:16
Продажбите ще се повишат
ако даваме нещо безплатно.

:13:20
Не искам тълпата утре
сутрин да е пред Коол.

:13:23
Неприятно ми е да го кажа,
г-н Ламберг

:13:26
но тази година Коол са
намерили страхотен Дядо Коледа.

:13:29
Ако не знаех,
бих казал че той е истинския.

:13:32
Дръж ги под око г-н Дъф.
:13:35
Тези малки, незначителни на вид,
сантиментални неща

:13:40
могат да бъдат изненадващо
важни.

:13:44
Не искам плановете ми да се провалят
заради някакъв тип в червен костюм.

:13:49
Заемам се сър.
:13:55
Чао-чао.

Преглед.
следващата.