Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:00
Казвате ли молитва в тази къща?
:15:03
Не, освен ако дядо и баба не са тук.
:15:06
Ще имате ли нещо против ако
аз я кажа? За мен е традиция.

:15:09
Не.
:15:14
Благодарим Ти за храната пред нас
:15:16
и близостта на хората
които обичаме,

:15:20
и се молим тези дарове,
толкова щедро получени,

:15:23
да можем да споделим с тези
които нямат това щастие.

:15:27
Амин.
:15:29
Амин.
:15:32
Така. Сега да ядем.
:15:35
Робувах цял ден.
:15:38
Наистина се престараваш.

Преглед.
следващата.