Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:15:02
Ами... всъщност, съпругът ми
1:15:06
потвърди че той е
истинския Дядо Коледа.

1:15:14
Нямам повече въпроси, ваша чест.
1:15:16
Благодаря ви, г-жо Колинс.
1:15:19
Весела коледа.
1:15:21
Г-н Колинс, желаете ли да
разпитате... жена си?

1:15:29
Протестирам, ваша чест.
Това е неуместно, незначително,

1:15:31
и абсолютно нелепо.
1:15:33
Г-н Бедфорд направи за
посмешище този съд.

1:15:35
Дори не е доказал че има
такава персона като Дядо Коледа.

1:15:39
Ваша чест, бих попитал г-н Колинс
1:15:41
дали може да представи някакво
доказателство че няма Дядо Коледа.

1:15:47
Ваша чест, моля да отложим до утре
1:15:48
за да мога съответно да се подготвя
за предизвикателството на г-н Бедфорд.

1:15:54
Г-н Бедфорд, имате ли
някакви възражения?

1:15:56
Не, ваша чест.
1:16:00
Съдът се разпуска до 9:00 часа
утре сутрин.

1:16:15
Знаех си че ако го ядосам достатъчно,
ще поеме офанзивата.

1:16:17
Няма начин в съда и по закон
да докажем че Дядо Коледа съществува

1:16:20
или че ти си той.
1:16:21
Така не му ли даде възможност
да докаже че не съществувам?

1:16:25
Именно. Разбираш ли, той
ще отиде прекалено далеч.

1:16:28
Най-добрата ни защита е да
оставим Колинс сам да си попречи.

1:16:32
О, разбирам.
1:16:35
Но трябва да ми обещаеш едно нещо.
1:16:37
Ще говориш само когато ти кажа.
1:16:38
Имаш думата ми.
1:16:39
Добре. Да вървим.

Преглед.
следващата.