Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:00
реши да узурпира
шотландския трон.

:02:03
Шотландските благородници
воюваха с него

:02:06
и помежду си за короната.
:02:09
Дългокракия ги покани
на мирни преговори -

:02:13
без оръжие, придружавани
само от по един паж.

:02:21
Малкълм Уолъс бе
земевладелец от простолюдието.

:02:26
Той имаше двама сина -
Джон и Уилям.

:02:35
Казах ти да стоиш тук!
:02:38
Свърших си работата.
:02:41
Къде отивате?
:02:42
У Макандрюс. Трябваше
да дойде след преговорите.

:02:45
Може ли да дойда?
- Не, върви в къщи!

:02:47
Но аз искам да дойда.
:02:49
Хайде върви, иначе ще ми
усетиш опакото на ръката!

:02:51
Върви, Уилям.
:03:17
Макандрюс!
:03:24
Макандрюс!
:03:34
Исусе!

Преглед.
следващата.