Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:17
Макандрюс!
:03:24
Макандрюс!
:03:34
Исусе!
:04:20
Няма нищо!
:04:22
Уилям!
:04:25
Уилям, няма нищо.
:04:27
Спокойно, момче, няма нищо.
:04:46
Уилям.
:04:48
Аз казвам да отмъстим!
:04:52
Не можем да се бием с тях!
Това е самоубийство!

:04:55
Уолъс е прав!
Ще се бием!

:04:58
Те изтребиха всички благородници,
които бяха готови да се бият!


Преглед.
следващата.