Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:20
Няма нищо!
:04:22
Уилям!
:04:25
Уилям, няма нищо.
:04:27
Спокойно, момче, няма нищо.
:04:46
Уилям.
:04:48
Аз казвам да отмъстим!
:04:52
Не можем да се бием с тях!
Това е самоубийство!

:04:55
Уолъс е прав!
Ще се бием!

:04:58
Те изтребиха всички благородници,
които бяха готови да се бият!

:05:01
Не можем да се изправим
срещу армия.

:05:02
Не и с 50 земеделци!
:05:05
Не е нужно да ги разгромяваме,
просто да се бием с тях.

:05:08
Кой е с мен?
:05:10
Аз съм с теб, Уолъс.
:05:12
Добре, добре.
:05:13
Това е.
:05:29
А ти къде?
:05:31
Идвам с теб.
:05:32
А, с мен, значи?
:05:34
И какво ще правиш?
:05:37
Ще помагам.
:05:38
Голям помощник се извъди.
:05:41
Искам да останеш тук
:05:44
и да се грижиш за дома,
докато ме няма.

:05:48
Аз мога да се бия.
:05:53
Знам.
:05:55
Знам, че можеш.

Преглед.
следващата.