Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:01
Не можем да се изправим
срещу армия.

:05:02
Не и с 50 земеделци!
:05:05
Не е нужно да ги разгромяваме,
просто да се бием с тях.

:05:08
Кой е с мен?
:05:10
Аз съм с теб, Уолъс.
:05:12
Добре, добре.
:05:13
Това е.
:05:29
А ти къде?
:05:31
Идвам с теб.
:05:32
А, с мен, значи?
:05:34
И какво ще правиш?
:05:37
Ще помагам.
:05:38
Голям помощник се извъди.
:05:41
Искам да останеш тук
:05:44
и да се грижиш за дома,
докато ме няма.

:05:48
Аз мога да се бия.
:05:53
Знам.
:05:55
Знам, че можеш.
:06:02
Но за истинския мъж
по-важен е умът.

:06:08
До утре.
:06:41
Англичани!
:06:43
Наведи се.
:06:45
Баща ти и брат ти ги няма!
:06:47
Ще ни убият и
ще запалят фермата.

:06:50
Да ги нападнем, Хамиш.

Преглед.
следващата.