Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:02
Но за истинския мъж
по-важен е умът.

:06:08
До утре.
:06:41
Англичани!
:06:43
Наведи се.
:06:45
Баща ти и брат ти ги няма!
:06:47
Ще ни убият и
ще запалят фермата.

:06:50
Да ги нападнем, Хамиш.
:07:56
Тате?

Преглед.
следващата.