Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:10
Същото бе с мен и татко ти,
:15:14
когато убиха баща ни.
:15:43
Първо се научи
да използваш... това.

:15:48
А после ще те науча
да боравиш... с това.

:16:23
ЛОНДОН
:16:24
Години по-късно,
:16:25
Едуард Дългокракия -
кралят на Англия,

:16:28
ръководеше сватбата
на най-големия си син,

:16:31
който щеше да наследи
трона му.

:16:36
Амин.
:16:42
За булка на сина си,
:16:44
Дългокракия бе избрал
дъщерята на съперника си,

:16:48
краля на Франция.

Преглед.
следващата.