Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:23
ЛОНДОН
:16:24
Години по-късно,
:16:25
Едуард Дългокракия -
кралят на Англия,

:16:28
ръководеше сватбата
на най-големия си син,

:16:31
който щеше да наследи
трона му.

:16:36
Амин.
:16:42
За булка на сина си,
:16:44
Дългокракия бе избрал
дъщерята на съперника си,

:16:48
краля на Франция.
:17:13
Ширеха се слухове, че за да
зачене принцесата наследник,

:17:17
Дългокракия ще трябва
да се погрижи лично.

:17:20
А може и точно такива да са
били по принцип намеренията му.

:17:29
Шотландия... моя земя.
:17:35
Французите се кланят
на всеки, който е силен,

:17:39
но как ще ги убедим,
че сме силни,

:17:42
щом нямаме власт над
собствените си земи?

:17:56
Къде е синът ми?
:17:58
Простете, милорд.
:17:59
Той ме помоли да дойда
вместо него.


Преглед.
следващата.