Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:17:13
Ширеха се слухове, че за да
зачене принцесата наследник,

:17:17
Дългокракия ще трябва
да се погрижи лично.

:17:20
А може и точно такива да са
били по принцип намеренията му.

:17:29
Шотландия... моя земя.
:17:35
Французите се кланят
на всеки, който е силен,

:17:39
но как ще ги убедим,
че сме силни,

:17:42
щом нямаме власт над
собствените си земи?

:17:56
Къде е синът ми?
:17:58
Простете, милорд.
:17:59
Той ме помоли да дойда
вместо него.

:18:02
Аз викам него,
а той изпраща теб.

:18:05
Да напусна ли, милорд?
:18:07
Ако той иска кралицата му
да управлява, когато си отида,

:18:12
тогава остани и се учи как.
:18:15
Моля.
:18:21
Благородниците...
:18:22
...благородниците са ключът
към портите на Шотландия.

:18:27
Обещайте на нашите
благородници земи на север,

:18:29
а на техните - владения
тук, в Англия.

:18:34
Така ще станат твърде алчни,
за да ни се противопоставят.

:18:36
Но, сир, нашите благородници
няма да искат.

:18:39
Новите земи значат
нови данъци,

:18:41
а вече ги обложихме
заради войната във Франция.

:18:44
Така ли?

Преглед.
следващата.